Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Verbouwen of nieuw bouwen?

13/10/2015 | By | No Comments

H-team onderzoekt hoe herbestemmingsopgave ervoor staat

Het H-team formuleerde bij zijn aantreden in maart zeven stellingen. Hoog tijd om de eerste van deze stellingen – Verbouwen, niet bouwen – te testen. We zijn ervan overtuigd dat de meeste gebouwen voor de komende generaties er al staan, ze hoeven slechts te worden aangepast aan hun wensen. De opgave zou dus verbouwen moeten zijn, niet (nieuw)bouwen. Maar hoe handelen makers van ruimtelijk en economisch beleid als ze ook de lokale werkgelegenheid in het oog moeten houden? Kunnen initiatiefnemers van hergebruik van leegstaande panden rekenen op een meewerkende overheid of ondervinden ze juist weerstand bij de realisering van hun ideeën?

verbouwen niet bouwen gepsreksronde gemeenten_foto Judith Quax_lores

Er zijn vele visies over leegstand en herbestemming. Hoe pakken de verschillen in beleid en aanpak uit? Zijn alle lege kantoren al gevuld? Liggen er alweer plannen om de weilanden vol te bouwen? Om te peilen hoe de herbestemmingsopgave er voor staat nu de economie weer aantrekt, voert het H-team een inventarisatieronde langs diverse (sterk en minder sterk) groeiende én krimpende gemeenten in Nederland.

Analyse voor de toekomst
Op basis van door het CBS beschikbaar gestelde data hebben we alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken. Waar is de kantorenleegstand extreem? Waar de winkelleegstand? Waar staan veel woningen leeg? Om een interessante analyse voor de toekomst te maken, hebben we ook demografische cijfers erbij betrokken. Of een leegstaand pand in een krimp- of groeiregio ligt, is van invloed op de kansen voor herbestemming. We zijn op zoek gegaan naar gemeenten die op meer dan één vlak met hoge leegstand kampen in combinatie met een (prognose in) verloop in bevolkingssamenstelling.

Proposities Agenda Stad
Behalve vanuit deze statistische analyse hebben we ons georiënteerd op de propositie(s) die gemeenten en regio’s hebben gedaan voor de Agenda Stad. Een van de elf thema’s in de Agenda Stad is Stedelijke Transformatie. Enkele gemeenten willen zichzelf op dit thema onderscheiden en werken dit najaar mogelijk toe naar één of meerdere zogenoemde City Deals.

H-team op bezoek
De komende twee maanden gaan we een aantal gemeenten bezoeken om zowel de beleidsmakers als plaatselijke initiatiefnemers te bevragen. Benieuwd welke gemeenten dat zijn? Download hier een overzicht per gemeente met een indruk van de leegstand in recente peiljaren in drie categorieën: kantoren, woningen en winkels. Omdat er nog geen meetgegevens zijn verzameld van maatschappelijk vastgoed blijft dit nog even buiten deze analyse. We hopen een beter beeld te krijgen van de leegstand in deze categorie tijdens onze bezoeken. Maar vooral ook te ontdekken wat wordt gedaan om de leegstand op beeldbepalende plekken weg te werken met waardevolle initiatieven en nieuwe (combinaties van) functies.

Heb jij een idee waar het H-team over zou moeten beschikken bij de gespreksronde of wil je ons helpen met kennis of voorbeelden? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?
Bezoek regelmatig onze website voor updates over deze bezoeken. In januari 2016 worden de resultaten van de gespreksronden door Nederland bekendgemaakt op een landelijk congres over de praktijk van herbestemming dat het H-team organiseert samen met het Dutch Creative Residency Network.

 

Submit a Comment