Image Image Image Image Image Image Image Image Image

25 mrt

By

No Comments

Overdracht H-team: 23 maart, Amersfoort

25/03/2015 | By | No Comments

De Nieuwe Stad, Amersfoort De Nieuwe Stad, Amersfoort

Het Nationaal Programma Herbestemming (NPH) organiseert met het College van Rijksadviseurs op 23 maart ‘Herontwikkelen langs de Eem: gebiedsontwikkeling De Nieuwe Stad’. Daar wordt een publicatie aangeboden aan minister Stef Blok waarin het nieuwe H-team wordt gepresenteerd en afscheid worden genomen van het huidige H-team. De middag eindigt met een discussie over de herontwikkeling langs de Eem in Amersfoort met diverse betrokkenen, waarvan na afloop verslag wordt gedaan.
Het College van Rijksadviseurs neemt het nieuwe H-team onder zijn hoede. Hoe gaat dit H-team next generation aan de slag? Aan de hand van zeven stellingen streeft het H-team ernaar de discussie te voeren over leegstand en (mogelijkheden voor) herbestemming met de nadruk op kwaliteit van stedelijke gebieden. Leegstand ziet het nieuwe H-team niet per definitie als een probleem. Maar in woonwijken of op beeldbepalende plekken in de stad, is leegstand wel problematisch. Daar wil het H-team, samen met eigenaren en overheden, op grensoverschrijdende wijze oplossingen in beeld krijgen.
Het nieuwe H-team houdt ook de koers die door de voorgangers is ingezet vast. In vijf jaar is namelijk veel vooruitgang geboekt door het H-team in het versterken van mogelijkheden voor herbestemming en transformatie. Zo is de regelgeving versoepeld, is het mogelijk langer leegstaande gebouwen tijdelijk voor een andere bestemming te gebruiken en is er volop aandacht voor herbestemming in het onderwijs.

Nieuwe urgentie

Vanaf 2010 zijn leegstand en herbestemming van relatief onbekende fenomenen, uitgegroeid tot grote maatschappelijke thema’s, die van directe invloed zijn op de economie en samenleving van Nederland. Vanuit de samenwerking van het NPH waarbij publieke, private en particuliere partijen de handen ineen sloegen, is het belang van het gebruik van de bestaande voorraad op de politieke en financieel-economische agenda gezet. Deze nieuwe urgentie heeft geleid tot innovaties op velerlei terrein: er is nieuw beleid ontwikkeld, wet- en regelgeving is versoepeld, nieuwe financiële arrangementen zijn ontdekt, maar vooral: er is een totaal nieuwe praktijk ontstaan waarbij het perspectief op ‘gebouw en gebruik’ 180 graden is gedraaid. Zie hiervoor ook het laatste NPH-magazine.

Submit a Comment