Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Willemijn de Boer

‘Meer mensen uit andere disciplines en sectoren betrekken bij herbestemming’

Willemijn de Boer is oprichter en eigenaar van ANNA Vastgoed & Cultuur waarmee zij leegstaande gebouwen (tijdelijk) in beheer neemt en beschikbaar stelt aan startende ondernemers, de creatieve industrie en de culturele sector. Daarnaast is zij een van de oprichters van het platform Haagse Bodem, een community die herbestemming wil versnellen in Den Haag door betrokkenen bij elkaar te brengen.