Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Teun van den Ende

‘Niet pand voor pand, maar vanuit gedeeld beeld van de toekomst van een gebied’

Teun van den Ende is secretaris van het H-team en medewerker van het College van Rijksadviseurs (CRa). Het CRa adviseert het Rijk over omgevingskwaliteit op thema’s zoals duurzame verstedelijking, klimaatadaptatie, mobiliteit en energietransitie. Hij is oprichter van Platform VOER, opinieplatform voor erfgoed en ruimte. Vanuit zijn eigen praktijk Werkplaats Erfgoed schrijft, onderzoekt en voedt Teun het (online) debat over de transformatie van karakteristieke gebouwen, steden en landschappen.