Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gielijn Blom

‘Gebiedstransformatie moet uitgroeien van experiment tot business as usual’

Gielijn Blom is stedenbouwkundige. Hij werkt bij de Provincie Zuid-Holland als senior beleidsmedewerker Stedelijk Netwerk aan verstedelijkingsvraagstukken. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland waar we zuinig met onze ruimte moeten omgaan.
Gielijn zet zich in voor de schaalsprong die herbestemming en transformatie moeten maken om van experiment tot gangbare praktijk te ontwikkelen. Voorheen was Gielijn Blom projectleider van het Programma Smart Cities bij Platform 31 en stedenbouwkundige bij de gemeente Den Haag.