Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nieuws

Industrieel erfgoed als aanjager van gebiedsontwikkeling

Beer Visser : 23/05/2015 15:07 : nieuws

H-teamlid Maarten van Tuyl neemt donderdag 4 juni deel aan de Inspiratiebijeenkomst Industrieel erfgoed als aanjager van gebiedsontwikkeling op de Provada.

Oude fabriekshallen, loodsen, en vooroorlogse kantoren bepalen vaak de sfeer van gebieden en helpen mee om het gebied onderscheidend te maken. Welke gebouwen zijn geschikt voor herontwikkeling, en hoe kan authenticiteit ook in nieuwe ontwikkelingen op basis van deze kenmerken worden meegenomen? Over deze vraag gaan vier vastgoeddeskundigen met elkaar in discussie. Aan de aftrap vertelt Maarten van Tuyl meer over de voornemens en stellingname van het nieuwe H-team. Vervolgens neemt hij als architect en stedenbouwkundige vanuit zijn ervaringen met de herwaardering en revitalisering van leegstaande gebouwen deel aan het debat.

De Loods - december 2013

Andere sprekers zijn Loek Sijbers (directeur Cultuurbouw), Sylvia Pijnenborg (BOEi), en Martijn Bakker (ontwikkelaar bij Lingotto). Bert Krikken van 4theCity leidt de discussie.

locatie: Provada, Amsterdam RAI
tijd: 4 juni 13:30 – 14:30 uur

Lees hier meer over de deelnemers.

Reageer»

Nieuw H-team van start

admin : 25/03/2015 13:27 : nieuws

Herbestemming is dé opgave voor de komende jaren, aldus minister Blok (Wonen en Rijksdienst) bij de installatie van het nieuwe H-team. Met het eindigen van het Nationaal Programma Herbestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt het H-team Next Generation als ‘onafhankelijke denk- en actiegroep’ het stokje over. Rijksadviseur Architectuur Koen van Velsen refereerde aan de prominente plek van het H-team in het programma van het College van Rijksadviseurs, dat het H-team onder zijn hoede heeft genomen. Ook minister Blok heeft goede verwachtingen van het H-team. ‘Ik hoop dat jullie veel lawaai gaan maken.’

aanbieding H-team publicatie Duco Stadig aan Minister Blok

aanbieding H-team publicatie Duco Stadig aan Minister Blok_foto Joost Enkelaar

Gerben van Dijk introduceert nieuw H-team

Gerben van Dijk introduceert nieuw H-team

Het nieuwe H-team

Herbestemming moet de gewoonste zaak van de wereld worden, stelde Gerben van Dijk namens het nieuwe H-team, dat bestaat uit acht jonge professionals op het gebied van herbestemming. ‘De opgave is verbouwen, niet bouwen.’ In zeven stellingen legt het team onder het motto ‘over de grens’ een agenda neer voor de komende jaren. Daarin wordt voortgeborduurd op de koers van de voorgangers in het versterken van de mogelijkheden voor herbestemming en transformatie. Een belangrijk wapenfeit is het versoepelen van de regelgeving die het mogelijk maakt om langer leegstaande gebouwen voor een tijdelijke functie te gebruiken. De nieuwe generatie wil haar inhoudelijke koers nadrukkelijk open stellen voor partijen zoals vastgoedeigenaren en pleit voor maximale ruimte voor initiatief. ‘Met kleine stapjes maken we een grote sprong voorwaarts naar een cultuurverandering.’

Maatschappelijk thema

Het H-team werd in 2010 opgericht door toenmalig Rijksadviseur Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp en fungeerde onder auspiciën van de RCE. Leegstand en herbestemming zijn inmiddels van relatief nieuwe fenomenen uitgegroeid tot grote maatschappelijke thema’s. De gebouwen van de toekomst staan er al, is een veelgeciteerde zin van Rudy Stroink, lid van het oorspronkelijke H-team. Inmiddels is breed in de vastgoedsector doorgedrongen dat het omgaan met de bestaande voorraad dé opgave van de toekomst is. De condities voor herbestemming zijn anno 2015 mede dankzij de inspanningen van het H-team een stuk gunstiger.

Commercie en bezieling

In de wandeling langs de Eem in Amersfoort kwamen de verschillende manieren van (her-)ontwikkelen aan bod waardoor duidelijk te zien was hoe top-down ontwikkelen plaats heeft gemaakt voor een bottom-up aanpak. Bülent Yokus (namens Schipper Bosch) en Yordi Grutters (gemeente Amersfoort) gingen in gesprek met Friso de Zeeuw (BPD Nieuwe markten) en Sylvia Pijnenborg (BOEi). De discussie stond onder leiding van het nieuwe H-team en vond plaats in De Nieuwe Stad. Grondeigenaren Schipper Bosch en de gemeente Amersfoort gingen stevig in debat over bezieling én commerciële uitgangspunten van ontwikkelopgaven. Het debat is een voorbeeld van de manier waarop het nieuwe H-team zich in 2015 vaker wil laten zien.

Gebiedsopgave

Het College van Rijksadviseurs neemt het H-Team onder zijn hoede, een vanzelfsprekende stap gezien het grote gewicht van herbestemming in het programma van het CRa. Eind vorig jaar bracht het CRa het advies ‘Rijksvastgoed in beweging’ uit, waarin het College aanbevelingen doet aan minister Blok over een zorgvuldige afstoot van leegkomend rijksvastgoed.

Meer informatie

Meer informatie over het H-team 2010-2014 en het nieuwe H-team is te vinden in de publicatie ‘Aanjagers van herbestemming’ dat verscheen ter gelegenheid van de wisseling van de wacht. De inhoud van de publicatie is voor een groot deel overgenomen in het laatste magazine van het Nationaal Programma Herbestemming. Het programma dat op 23 maart plaatsvond is hier te vinden: ‘Herontwikkelen langs de Eem: gebiedsontwikkeling De Nieuwe Stad’.

Persaandacht

Cobouw publiceerde n.a.v. de start van het H-team een artikel met een interview met voorzitter Gerben van Dijk, waarop Reimar von Meding met dit betoog antwoordde.

Hieronder een beeldverhaal van de bijeenkomst op 23 maart. Foto’s: Joost Enkelaar.

Oud en nieuw H-team met minister Blok.

Oud en nieuw H-team met minister Blok.

Vlnr: H-teamleden Maarten van Tuijl en Dionne Baaré, minister Blok, Cees van 't Veen, Koen van Velsen en Frank Strolenberg.

Vlnr: H-teamleden Maarten van Tuijl en Dionne Baaré, minister Blok, Cees van ’t Veen, Koen van Velsen en Frank Strolenberg.

 

Sylvia Pijnenborg (BOEi), Yordi Grutters (gemeente Amersfoort) en Vincent Taapken (H-team)

Sylvia Pijnenborg (BOEi), Yordi Grutters (gemeente Amersfoort) en Vincent Taapken (H-team) in debat over De Nieuwe Stad.

Rudy Stroink tijdens debat in De Nieuwe Stad.

Rudy Stroink tijdens debat in De Nieuwe Stad.

Gebiedsontwikkeling Eemplein, Amersfoort

Gebiedsontwikkeling Eemplein, Amersfoort tijdens wandeling van RCE naar De Nieuwe Stad.

Friso de Zeeuw in debat in De Nieuwe Stad.

Friso de Zeeuw in debat in De Nieuwe Stad.

Debat in De Nieuwe Stad.

Debat in De Nieuwe Stad.

Panel bij Debat De Nieuwe Stad

Vlnr: Friso de Zeeuw, Bülent Yokus, Sylvia Pijnenborg, Gerben van Dijk en Vincent Taapken

De Nieuwe Stad, tussen spaceboxes en Zeepfabriek Rohm en Haas

De Nieuwe Stad, tussen spaceboxes en Zeepfabriek Rohm en Haas

Prodentfabriek, De Nieuwe Stad

Prodentfabriek, De Nieuwe Stad

De Nieuwe Stad, Amersfoort

De Nieuwe Stad, Amersfoort
Tegeltjeswijsheden

Tegeltjeswijsheden aan het eind van debat in De Nieuwe Stad

De Nieuwe Stad, Amersfoort

De Nieuwe Stad, Amersfoort

Reageer»

Overdracht H-team: 23 maart, Amersfoort

admin : 25/03/2015 10:24 : nieuws

De Nieuwe Stad, Amersfoort De Nieuwe Stad, Amersfoort

Het Nationaal Programma Herbestemming (NPH) organiseert met het College van Rijksadviseurs op 23 maart ‘Herontwikkelen langs de Eem: gebiedsontwikkeling De Nieuwe Stad’. Daar wordt een publicatie aangeboden aan minister Stef Blok waarin het nieuwe H-team wordt gepresenteerd en afscheid worden genomen van het huidige H-team. De middag eindigt met een discussie over de herontwikkeling langs de Eem in Amersfoort met diverse betrokkenen, waarvan na afloop verslag wordt gedaan.
Het College van Rijksadviseurs neemt het nieuwe H-team onder zijn hoede. Hoe gaat dit H-team next generation aan de slag? Aan de hand van zeven stellingen streeft het H-team ernaar de discussie te voeren over leegstand en (mogelijkheden voor) herbestemming met de nadruk op kwaliteit van stedelijke gebieden. Leegstand ziet het nieuwe H-team niet per definitie als een probleem. Maar in woonwijken of op beeldbepalende plekken in de stad, is leegstand wel problematisch. Daar wil het H-team, samen met eigenaren en overheden, op grensoverschrijdende wijze oplossingen in beeld krijgen.
Het nieuwe H-team houdt ook de koers die door de voorgangers is ingezet vast. In vijf jaar is namelijk veel vooruitgang geboekt door het H-team in het versterken van mogelijkheden voor herbestemming en transformatie. Zo is de regelgeving versoepeld, is het mogelijk langer leegstaande gebouwen tijdelijk voor een andere bestemming te gebruiken en is er volop aandacht voor herbestemming in het onderwijs.

Nieuwe urgentie

Vanaf 2010 zijn leegstand en herbestemming van relatief onbekende fenomenen, uitgegroeid tot grote maatschappelijke thema’s, die van directe invloed zijn op de economie en samenleving van Nederland. Vanuit de samenwerking van het NPH waarbij publieke, private en particuliere partijen de handen ineen sloegen, is het belang van het gebruik van de bestaande voorraad op de politieke en financieel-economische agenda gezet. Deze nieuwe urgentie heeft geleid tot innovaties op velerlei terrein: er is nieuw beleid ontwikkeld, wet- en regelgeving is versoepeld, nieuwe financiële arrangementen zijn ontdekt, maar vooral: er is een totaal nieuwe praktijk ontstaan waarbij het perspectief op ‘gebouw en gebruik’ 180 graden is gedraaid. Zie hiervoor ook het laatste NPH-magazine.

Reageer»
« Page 1, 2, 3, 4 »