Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nieuws

Herbestemming in tien tegeltjeswijsheden

H- Team : 16/02/2016 07:30 : nieuws

Het H-team verzamelde in de afgelopen maanden op diverse bijeenkomsten tegeltjeswijsheden over herbestemming en gebiedstransformatie. De ‘Power of Hubs’ meet-up in de VechtclubXL in Utrecht en de expertmeeting ‘van lastpak naar gewild object’ Wolvenplein Utrecht inspireerden deelnemers aan de bijeenkomst om ‘out of the box’ na te denken over herbestemmen.

Het H-team selecteerde tien spreuken als inspiratie voor iedereen die aan de transitie van steden en gebieden werkt. Wordt vervolgd!

tegeltjeswijsheid Tim van Wanroij

Tim van Wanroij

tegeltjeswijsheid Nathan Wiersma

Nathan Wiersma

tegeltjeswijsheid Maarten Meurkens

Maarten Meurkens

tegeltjeswijsheid Joep de Roo

Joep de Roo

tegeltjeswijsheid Henk Jansen

Henk Jansen

tegeltjeswijsheid Elies Koot

Elies Koot

tegeltjeswijsheid Bülent Yokus

Bülent Yokus

tegeltjeswijsheid Brian Boswijk

Brian Boswijk

tegeltjeswijsheid van anonymous_2

anonymous_2

tegeltjeswijsheid Vincent Kompier

Vincent Kompier

Reageer»

Herbestemmen in gebiedstransformaties: vijf dilemma’s

H- Team : 28/01/2016 13:57 : nieuws
The Power of Hubs, VechtclubXL, Utrecht

Op 28 januari ging het H-team op initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in gesprek met doeners en denkers in de VechtclubXL in Utrecht bij ‘The Power of hubs‘. Onderwerp van gesprek: de dilemma’s die spelen bij herbestemming in gebiedstransformaties. De vraag die op de bijeenkomst gesteld werd is hoe we in de postcrisisfase – waarin nieuwbouw opnieuw aantrekkelijk wordt – lering kunnen trekken uit de afgelopen jaren waarin herbestemming.

De middag bracht herbestemmers uit heel Nederland bij elkaar, waarvan een deel actieve herbestemmers in het DCR-netwerk (Dutch Creative Residencies). Het H-team stelde overheden marktpartijen en initiatiefnemers van herbestemming de vraag welke knelpunten volgens hen herbestemming als gebiedsopgave tegenwerken. Aan een ronde langs betrokkenen in de gemeenten Leeuwarden, Heerlen, Den Haag, Utrecht, Tilburg en Rotterdam had het H-team de volgende vijf dilemma’s overgehouden:

> Onderaan de pagina is de volledige presentatie van het H-team te vinden

1# Hoe biedt je ruimte aan de initiatieven en stuur je als gemeente toch op lange termijn ontwikkelingen?

Er is een spanningsveld tussen enerzijds het faciliteren van initiatieven en anderzijds de publieke rol van gemeenten. Dit levert onduidelijkheid op.

 

#2 Hoe kan je als overheid leegstaand m2 inzetten om gebieden te versterken zonder programma elders weg te trekken?

Met hulp van overheid getransformeerde leegstand wordt vaak onder marktprijzen verhuurd. Dit is oneerlijke concurrentie voor andere initiatieven.

 

#3 Tijdelijk programma, zit daar ook toekomst in?

Tijdelijke initiatieven leveren vaak onvoldoende op om gebouwen op te knappen en te behouden.

 

#4 Moet erfgoed voorrang krijgen bij herbestemming?

Bij een krimpende vraag naar ruimte moeten keuzes gemaakt worden, omdat er niet genoeg programma is om alle gebouwen van nieuw leven te voorzien.

 

#5 Openbare ruimte en voorzieningen ontwikkelen met of zonder markt?

Met een terugtrekkende overheid is het realiseren van kwalitatieve voorzieningen en openbare ruimte door overheden zelfs voor groeiende gemeenten onmogelijk geworden.

 

 

Download hieronder de H-team presentatie van 28 januari 2016 op ‘The Power of Hubs’: Hteam-presentatie-vijf-dilemmas-bij-gebiedstransformatie

 

Lees het complete verslag inclusief zes deelsessies, op de externe site van de bijeenkomst ‘The Power of Hubs’.

1 reactie »

Bouw 3.0 – de praktijk van nu voor de bouw van morgen

H- Team : 19/01/2016 14:24 : nieuws
De Besturing. Binckhorst, Den Haag

In veel steden liggen terreinen te wachten op herontwikkeling: bedrijventerreinen, gebouwen en gebieden langs het spoor, oude industriële complexen of gebouwen met een voormalig maatschappelijke functie zoals gevangenissen. Maar de vraag op menig gemeentehuis is hoe een succesvolle herbestemming gestart kan worden of dat toch maar gekozen moet worden voor nieuwbouw.

Tegelijkertijd zijn er in het land legio voorbeelden van herbestemmingen die hun meerwaarde bewezen hebben voor het gebouw en het gebied. Herbestemmingen waar steden zich zelfs graag mee profileren: Strijp-S in Eindhoven of De Hallen in Amsterdam bijvoorbeeld. De vraag die op de bijeenkomst centraal staat is hoe we in de postcrisisfase – waar nieuwbouw opnieuw aantrekkelijk wordt – lering kunnen trekken uit de afgelopen jaren waarin herbestemming centraal stond.

De Besturing. Binckhorst, Den Haag

De Besturing, een ‘hub’ die volop in transitie is. Locatie: De Binckhorst, Den Haag


Tijdens de meet-up ‘The Power of Hubs‘ op 28 januari* vertellen de drijvende krachten achter Nederlandse iconen als Strijp-S, Volkskrantgebouw en Westergasfabriek over de valkuilen en resultaten op weg naar een nieuwe bestemming. Ook een nieuwere generatie plekken die nog volop in transitie zijn, zoals Marineterrein Amsterdam, Kromhouthal, De Besturing en CeeCee Community, komen aan bod. Daartegenover staan gemeenten die voor grote herontwikkelingsopgaven staan zoals Heerlen, Tilburg, Almelo, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leeuwarden. Het gesprek wordt verder gevoed door het H(erbestemmings)-team dat de dilemma’s in beeld brengt die spelen in gebiedstransformaties en rijksbouwmeester Floris Alkemade die onlangs opriep tot meer lef om de bestaande leegstand krachtig aan te pakken.

In deelsessies zullen doeners en denkers zich buigen over zes prangende thema’s:

  • Hoe houd je koers zonder vastomlijnd eindbeeld?
  • Hoe regel je collectief eigendom en professionaliseer je de organisatie?
  • Hoe maak je van een hub een economische motor?
  • Hoe regel je wonen op ongewone plaatsen?
  • Hoe versterken top-down en bottom-up elkaar?
  • Hoe maken we regels passend?

Deelnemers gaan naar huis met concrete handvatten en aanbevelingen voor gebiedstransities in een snel veranderende wereld. Een aanpak waarin de lessen uit het verleden geïncorporeerd worden in de praktijk van morgen: Bouw 3.0.

The Power of Hubs is een meet-up over herbestemmen en gebiedstransformatie en vindt plaats op 28 januari 2016 in de Vechtclub XL in Utrecht. Het is een initiatief van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Dutch Creative Residency Network (DCR) organiseert de bijeenkomst in samenwerking met het H-team en met medewerking van het Expertteam Transformatie.

* De bijeenkomst is inmiddels volgeboekt, aanmelden heeft dus geen zin meer. Voor meer informatie over de bijeenkomst, neem contact op met het H-team.

Reageer»

Boekpresentatie “The Flexible City”

admin : 11/01/2016 08:09 : nieuws
Cover The Flexible city

Op 21 januari wordt de publicatie “The Flexible City – Sustainable Solutions for a Europe in transition” gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Initiatiefnemers en auteurs van het boek zijn Maarten van Tuyl en Tom Bergevoet, van temp.architecture.urbanism. Zij gaan op 21 januari in gesprek met Hans Tijl, directeur Ruimtelijke ontwikkeling van Ministerie van IenM en onderzoeker Vincent Kompier.

De stelling van het onderzoek “The Flexible City – Sustainable Solutions for a Europe in transition” is dat bouwen buiten de stadsgrenzen op veel plekken in Europa niet meer nodig zal zijn. In plaats daarvan dringt zich de vraag op hoe de bestaande voorraad verduurzaamd moet worden. De nieuwe ruimtelijke opgave gaat daarmee over handhaven, herstructurering, verdichten of verdunnen van de bestaande stad.

De boekpresentatie op 21 januari vormt het begin van een zesdelige reeks over verschillende aspecten van ‘The Flexible City’. Op 26 mei organiseert het H-team een speciale bijeenkomst over hergebruik in de bestaande stad.

Voor meer informatie, zie Pakhuis de Zwijger.

Reageer»

Expertmeeting #2: the Power of Hubs

Beer Visser : 01/12/2015 10:19 : nieuws

over herbestemmen en gebiedstransformatie

Op donderdag 28 januari vindt de tweede expertmeeting van het H-team plaats: ‘the Power of Hubs’, over herbestemmen en gebiedstransformatie. We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met het Dutch Creative Residency Network (DCR) en het Expertteam transformatie. The Power of Hubs is een initiatief van en wordt mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Op veel plekken is binnenstedelijke herontwikkeling een opgave. Grote complexen die wachten op nieuwe functies liggen braak of staan leeg: oude fabrieken, spoorzones en remises, kloosters en voormalige zorginstellingen. Het bekende repertoire van gebiedsontwikkeling – met sloop en veel nieuwbouw – kan niet zomaar worden gehanteerd en is vaak ook niet meer gewenst. De waarde van herbestemming wordt steeds breder erkend. Maar hoe pak je dat aan?

Tijdens de Power of Hubs brengen we kennis over en ervaring met dit soort complexen bij elkaar. Aan de hand van een aantal thema’s gaan ervaringsdeskundigen in gesprek met gemeenten, ontwikkelaars en andere eigenaren. Wat is de kracht van een hub? En welke obstakels moeten worden aangepakt?

Deelname is op uitnodiging. Inmiddels is het maximaal aantal deelnemers bereikt. Aanmelden kan nog wel. U komt dan op de reservelijst. Op uiterlijk 21 januari wordt bevestigd wie er deel kan nemen aan de meetings.

Reageer»

Digitaal platform Toekomst Religieus Erfgoed live

Beer Visser : 26/11/2015 15:53 : nieuws

Woensdag 25 november ging de website www.toekomstreligieuserfgoed.nl online, die is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. De website moet uitgroeien tot een interactief platform waarop nieuws, opinie, kennis en discussie op het gebied van Nederlands religieus erfgoed samenkomen.

De website wordt een kennisbank voor kerkeigenaren, overheden, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden. Een groeiend bestand van relevante literatuur, links en projecten is beschikbaar. Rondom diverse thema’s, waaronder herbestemming, zijn groepen gevormd waarin kennis en ervaring worden uitgewisseld. Partners binnen de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed nemen hierin het voortouw. Zij nodigen iedereen die geïnteresseerd is van harte uit bij te dragen aan de informatievoorziening en discussies. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website.

Over Agenda Toekomst Religieus Erfgoed
De RCE onderzocht met dertig kerkelijke en niet-kerkelijke partijen hoe zij samen kunnen zorgen voor een beter behoud van kerken en kloosters. Het gaat hierbij om zowel het behoud van deze objecten in religieus gebruik als om goede herbestemming daar waar leegstand dreigt. Het onderzoek resulteerde in de gezamenlijke Agenda Toekomst Religieus Erfgoed.
Lees hier meer over de agenda-onderwerpen.

1 reactie »

Verbouwen of nieuw bouwen?

Beer Visser : 13/10/2015 12:40 : nieuws

H-team onderzoekt hoe herbestemmingsopgave ervoor staat

Het H-team formuleerde bij zijn aantreden in maart zeven stellingen. Hoog tijd om de eerste van deze stellingen – Verbouwen, niet bouwen – te testen. We zijn ervan overtuigd dat de meeste gebouwen voor de komende generaties er al staan, ze hoeven slechts te worden aangepast aan hun wensen. De opgave zou dus verbouwen moeten zijn, niet (nieuw)bouwen. Maar hoe handelen makers van ruimtelijk en economisch beleid als ze ook de lokale werkgelegenheid in het oog moeten houden? Kunnen initiatiefnemers van hergebruik van leegstaande panden rekenen op een meewerkende overheid of ondervinden ze juist weerstand bij de realisering van hun ideeën?

verbouwen niet bouwen gepsreksronde gemeenten_foto Judith Quax_lores

Er zijn vele visies over leegstand en herbestemming. Hoe pakken de verschillen in beleid en aanpak uit? Zijn alle lege kantoren al gevuld? Liggen er alweer plannen om de weilanden vol te bouwen? Om te peilen hoe de herbestemmingsopgave er voor staat nu de economie weer aantrekt, voert het H-team een inventarisatieronde langs diverse (sterk en minder sterk) groeiende én krimpende gemeenten in Nederland.

Analyse voor de toekomst
Op basis van door het CBS beschikbaar gestelde data hebben we alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken. Waar is de kantorenleegstand extreem? Waar de winkelleegstand? Waar staan veel woningen leeg? Om een interessante analyse voor de toekomst te maken, hebben we ook demografische cijfers erbij betrokken. Of een leegstaand pand in een krimp- of groeiregio ligt, is van invloed op de kansen voor herbestemming. We zijn op zoek gegaan naar gemeenten die op meer dan één vlak met hoge leegstand kampen in combinatie met een (prognose in) verloop in bevolkingssamenstelling.

Proposities Agenda Stad
Behalve vanuit deze statistische analyse hebben we ons georiënteerd op de propositie(s) die gemeenten en regio’s hebben gedaan voor de Agenda Stad. Een van de elf thema’s in de Agenda Stad is Stedelijke Transformatie. Enkele gemeenten willen zichzelf op dit thema onderscheiden en werken dit najaar mogelijk toe naar één of meerdere zogenoemde City Deals.

H-team op bezoek
De komende twee maanden gaan we een aantal gemeenten bezoeken om zowel de beleidsmakers als plaatselijke initiatiefnemers te bevragen. Benieuwd welke gemeenten dat zijn? Download hier een overzicht per gemeente met een indruk van de leegstand in recente peiljaren in drie categorieën: kantoren, woningen en winkels. Omdat er nog geen meetgegevens zijn verzameld van maatschappelijk vastgoed blijft dit nog even buiten deze analyse. We hopen een beter beeld te krijgen van de leegstand in deze categorie tijdens onze bezoeken. Maar vooral ook te ontdekken wat wordt gedaan om de leegstand op beeldbepalende plekken weg te werken met waardevolle initiatieven en nieuwe (combinaties van) functies.

Heb jij een idee waar het H-team over zou moeten beschikken bij de gespreksronde of wil je ons helpen met kennis of voorbeelden? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?
Bezoek regelmatig onze website voor updates over deze bezoeken. In januari 2016 worden de resultaten van de gespreksronden door Nederland bekendgemaakt op een landelijk congres over de praktijk van herbestemming dat het H-team organiseert samen met het Dutch Creative Residency Network.

 

Reageer»

Expertmeeting H-team #1: “Van lastpak naar gewild object”

Beer Visser : 24/09/2015 18:51 : nieuws
Deelsessie expertmeeting Wolvenplein. foto: Judith Quax

Donderdag 17 september vond de eerste Expertmeeting van het H-team plaats in de voormalige gevangenis Het Wolvenplein in Utrecht. De meeting, georganiseerd samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), stond in het teken van effectieve verkoopstrategie bij lastige herbestemming. Zo’n zeventig mensen werkzaam bij de rijksoverheid, gemeenten en marktpartijen in de vastgoedketen waren aanwezig bij deze interactieve middag.

[slideshow_deploy id=’495′]

Met de bijeenkomst wilde het H-team een positieve impuls geven aan het vaak stroef lopende verkoopproces van moeilijk te herbestemmen vastgoed. Overheidspartijen hebben moeite met het ontwikkelen van een goede marketingstrategie, en het vinden van potentiële investeerders. Dat heeft verschillende oorzaken. Eén daarvan is de wijze waarop de overheid haar verkoopproces altijd heeft ingericht, vertelde Peter van Heun (RVB). “Verkoop vindt plaats in een politiek-bestuurlijke context, waarbij marktconform, transparant en openbaar de randvoorwaarden definiëren. Nu door de crisis de openbare verkopen niet meer zo gemakkelijk verlopen en er veel meer leegstaand rijksvastgoed is, zoekt het RVB ook naar andere verkoopmethoden. Zo wordt op 24 september voor het eerst een rijksgebouw geveild, ter plekke en online. We kijken vaker naar initiatieven op de markt, of maken van tevoren een selectie van potentiële kopers. Het hoogste bod is overigens niet altijd het belangrijkste. We kijken ook naar de bredere context. Maar ons primaire doel is verkopen. We willen van de kosten af.”

Buiten de regels durven denken
Brian Boswijk staat aan de andere kant van dit proces. Sinds 2012 pacht hij het Vuurtoreneiland van Staatsbosbeheer, waar hij een succesvol zomerrestaurant runt. Hij is er met Staatsbosbeheer uitgekomen – maar liep aanvankelijk aan tegen de bureaucratische molen: “Pakken papier met kaders, regels en procedures, een opstapeling aan risico’s en aansprakelijkheden – terwijl ik al heel veel investeerde – en een aantal clausules waarin fikse boetes werden aangekondigd als zaken niet volgens plan verliepen. Ik spreek als ondernemer een hele andere taal dan een ambtenaar. In plaats van een gesprek kreeg ik een ‘Nota van Inlichtingen’, verslagen gingen eerst de hele organisatie door waardoor ik een onherkenbaar verhaal terugkreeg. De onbekendheid met ambtelijke omgangsvormen maakte het niet gemakkelijk.” Zijn advies aan overheden bij moeilijk te herbestemmen plekken is dan ook vooral om in de procedure ook vanuit de ondernemer te blijven denken en de ruimte te benutten die de regels bieden.

Ontwikkel een goede marketingstrategie
Aan de hand van drie workshops gingen de aanwezigen aan de slag. Thema’s waren de ontwikkeling van een goede marketingstrategie, het activeren van waardeontwikkeling, en een effectief verkoopproces. Rico Zweers van de Mannen van Schuim ging met zijn sessie in op de marketingstrategie. Hij gaf een korte intro over het bouwen van een merk en de zin van doelgroeponderzoek. Samen met Suzan van der Weij (RVB) zette hij de deelnemers in groepjes aan het werk met als casus de Koepelgevangenis in Haarlem. Is het haalbaar om één commerciële partij te interesseren voor een dergelijk gebouw en hoe vind je zo’n partij? Of kan je beter meerdere (lokale) partijen gezamenlijk uitdagen betrokken te zijn en welke marketingstrategie past daarbij? De vraag naar doelgroepen en hoe deze te benaderen maakte de discussie over verkoop al snel concreet en doelgericht.

Activeer waardeontwikkeling
Carolien Ligtenberg (lid H-team en bureau ZWIRT) en Elies Koot (KondorWessels Vastgoed) gingen in op het activeren van waardeontwikkeling van vastgoed. Het is lastig partijen te interesseren voor moeilijke locaties. Hoe laat je de potentie zien? “Waardeontwikkeling kun je op verschillende manieren creëren”, aldus Carolien Ligtenberg. “Door visualisatie, het organiseren van events op locatie, placemaking, tijdelijk gebruik of het testen en versterken van innovatieve, nieuwe functies. Het gaat daarbij om het creëren of activeren van maatschappelijke waarden naast de financiële waarden.” Als voorbeeld namen zij onder andere De Flat Kleiburg. Deze flat in de Bijlmer is van de sloop gered en werd in 2012 voor 1 euro van woningbouwvereniging Rochdale gekocht. Voorwaarde was dat de meerderheid van de appartementen binnen korte tijd werd verkocht. Er werden 502 klushuizen gerealiseerd. Betaalbaarheid, vrijheid en eigenaarschap moesten de doelgroepen verleiden een klushuis te kopen. Het concept werd een succes: sterker nog, het hele gebied kreeg een impuls. De deelnemers gingen vervolgens in groepjes in discussie over een aantal moeilijke gebouwen van de RVB en lokale overheden. Welke strategie kan worden toegepast, met welke belangen moet je rekening houden, en hoe beheers je de risico’s?

Effectief verkoopproces
Hoe vergroot je de opbrengst van en interesse voor ‘lastige’ panden of locaties? Hilco van der Wal (lid H-team en APPM) en Tessa Flantua (gemeente Utrecht) leidden een discussie over het verkoopproces. Die kwam al gauw op de dubbele rol die gemeenten hebben: een publieke en een private. Er zijn altijd objecten waar mensen iets van vinden: het is publiek bezit. Hoe kwantificeer je de maatschappelijke waarde van een pand? Het is zaak om per pand te bekijken welke belangen er spelen. Wat is de waarde voor de omgeving? En wat wil de wethouder? De deelnemers gingen verder in op de term ‘marktconform’. Is die wel toepasbaar op ‘lastig’ publiek vastgoed, dat over het algemeen niet bestaat uit makkelijk verkoopbare objecten. “Taxatie is een startpunt, maar daar moet je je niet op blindstaren,” vond een deelnemer. Een ander vond dat er te snel voor een inschrijfprocedure wordt gekozen: “Private beleggers haken daar af. Zij denken dat ze niet aan de voorwaarden kunnen voldoen.” Ga de dialoog met de markt aan, was hier het advies. “Wees bereikbaar, zodat je je processen kunt aanpassen als dat noodzakelijk is.”

Activiteiten van het H-team
Het H-team organiseert in januari 2016 een bijeenkomst over de praktijk van herbestemming en transformatie. Meer informatie over de bijeenkomst volgt in het najaar van 2015 op deze website.

Reageer»

17 september H-team expertmeeting #1

Beer Visser : 05/07/2015 13:02 : nieuws

Van lastpak naar gewild object. Effectieve verkoopstrategieën bij lastige herbestemming.

Het is een forse opgave waar overheid en gemeenten nu voor staan: de herbestemming van leegstaand vastgoed. De pareltjes in de stad en sloop/nieuwbouwlocaties raak je wel kwijt, maar de verkoop van lastig te herbestemmen gebouwen is nog niet zo simpel. Hoe kun je ook voor deze ‘lastpakken’ de juiste match vinden?

Op donderdag 17 september organiseert het H-team, in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zijn eerste expertmeeting op een unieke locatie: de voormalige gevangenis Het Wolvenplein in Utrecht. Tijdens deze besloten meeting komen onder meer het ontwikkelen van een goede marketingstrategie, het activeren van waardeontwikkeling, en een effectief verkoopproces aan bod. Door in te gaan op de verschillende strategieën van het proces, inzicht te geven in hoe marktpartijen de verkoopprocedures van overheden ervaren en te ontdekken wat daarin te verbeteren is, kunnen vraag en aanbod sneller en beter bij elkaar komen en kan er sneller en beter worden herbestemd!

Wolvenplein Utrecht - Handle with Care

Wij nodigen overheid, gemeenten, marktpartijen en innovatieve denkers en doeners uit om kennis te maken, aan de hand van casussen kennis uit te wisselen, en de handen ineen te slaan om daadwerkelijk een stap verder te komen bij de verkoop van lastige herbestemming. Zo willen wij een positieve impuls geven aan en vaart brengen in een – nu nog vaak – stroef lopend proces.

De bijeenkomst is op uitnodiging. Als je geen uitnodiging ontvangt maar toch aanwezig wilt zijn, neem dan contact op.

Reageer»

Werken aan leegstand in de Week van het Lege Gebouw

Beer Visser : 30/05/2015 15:12 : nieuws

H-teamlid Gerben van Dijk is op maandag 8 juni panellid bij de eindpresentaties van De Week van het Lege Gebouw, een intensief workshopprogramma in het kader van de problematiek met betrekking tot leegstand. Hij is namens het H-team gevraagd aan het einde van het programma te reflecteren op het werk van de deelnemersgroepen.

De Week van het Lege Gebouw vindt dit jaar voor het eerst plaats in Amsterdam. Van 4 tot en met 8 juni wordt in groepsverband gewerkt aan plannen voor een leegstaand pand met studenten en docenten van verschillende opleidingen in heel Nederland. De casus van dit jaar is La Cascade, voormalig hoofdkantoor van de Gemeentewaterleidingen Amsterdam. Het thema van dit jaar is Get Real! De deelnemers gaan aan de slag met een urgent vastgoedprobleem: miljoenen vierkante meters kantoorruimte in Nederland staan leeg. Welke nieuwe vraag bestaat er naar dit soort gebouwen, hoe kan daar slim op worden ingespeeld, en welk financieel haalbaar plan past hierbinnen?

foto Johannes van Assem

foto Johannes van Assem

La Cascade
Condensatorweg 54, Amsterdam

Maandag 8 juni vanaf 16:00 uur
met om 17:00 korte pitches en een paneldiscussie met diverse gasten

Lees hier meer over het programma.

Reageer»
« Page 1, 2, 3, 4 »