Image Image Image Image Image Image Image Image Image

12 dec

By

No Comments

“Herbestemmen is een strategisch spel”

12/12/2018 | By | No Comments

Met het spel RESTORY vraagt het Herbestemmingsteam aandacht voor de voordelen van herbestemming. Buiten de stad uitbreiden lijkt op korte termijn misschien aantrekkelijk, maar gaat voorbij aan de potenties van strategisch hergebruik. In RESTORY ontdekken initiatiefnemers en betrokkenen samen welke kansen herbestemming biedt voor lege gebouwen en open plekken in de stad.

Herbestemmen is onvoorspelbaar en onbeheersbaar. Niet iets waar bouwers en ontwikkelaars van houden: “Lange procedures, lastige logistiek, altijd tegenvallers. We gaan onze vingers er niet aan branden. Doe ons maar reproduceerbare nieuwbouw!” Het is één van de zeven vooroordelen die het Herbestemmingsteam opvoert in het Manifest_Het spel van Herbestemmen, dat tegelijk met het spel RESTORY verscheen. Voorstanders van ‘bouwen in de wei’ maken graag gebruik van dergelijke vooroordelen maar gaan daarmee voorbij aan de mogelijkheden om binnen bestaand bebouwd gebied aantrekkelijke gemengde gebieden te creëren, stelt het Herbestemmingsteam.

Een gemengde stad met variatie in functies en gebouwtypen, is maar één van de voordelen die herbestemming oplevert. Met RESTORY spoort het Herbestemmingsteam eigenaren aan om op plekken die in onbruik zijn geraakt, te beginnen met het realiseren van nieuwe bestemmingen en geeft daarbij aan betrokkenen vier tips mee:
1. Wacht niet totdat alle lichten op groen staan, maar ga van start met de mensen en middelen die voorhanden zijn.
2. Omarm het iteratieve proces: succesvol herbestemmen is net als oude vertellingen; het verhaal wordt in de tijd gevormd doordat bij iedere herhaling de verteller het verhaal verrijkt.
3. Omarm toeval: draai onverwachte wendingen in het proces in je voordeel.
4. Wissel van rol: verplaats je in ‘de ander’ en denk ook vanuit andermans belangen. Deze vaardigheden zijn onontbeerlijk om samen te kunnen bouwen aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

RESTORY is voor het eerst gespeeld door ruim dertig bezoekers van de werkconferentie ‘Nederland veranderd/t’ op 3 december j.l. Deelnemers werden uitgedaagd souplesse en alertheid te tonen om de juiste componenten – plek, mensen, middelen en tijd – samen te brengen. Het vereist een sterk verbond tussen diverse belanghebbenden om samen te bouwen aan een nieuw verhaal. RESTORY stelt daarom de vindingrijkheid van deelnemers op de proef, rekt standaard denkkaders op en legt onverwachte scenario’s bloot. Maar bovenal laat het deelnemers ervaren hoe zij door herbestemming zelf kunnen bijdragen aan een prettige en betekenisvolle leefomgeving. RESTORY is na de testfase beschikbaar voor overheden en ontwikkelaars die op speelse wijze potenties van strategisch hergebruik willen ontdekken.

* * *
Met RESTORY vraagt het Herbestemmingsteam op ludieke wijze aandacht voor verdichtings- en herbestemmingsopgaven in Nederland. Het is een pleidooi om samen te bouwen aan een duurzame toekomst voor de leefomgeving. Het spel is voor het eerst getest op de werkconferentie Nederland Veranderd/t, georganiseerd door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed op 3 december j.l. in Rotterdam.

RESTORY is bedacht door Stadvogels (Martine Zoeteman) en ontwikkeld in samenwerking met WE-ARE-AMP in opdracht van het Herbestemmingsteam. Het is mede mogelijk gemaakt door het College van Rijksadviseurs, dat van 2015 tot 2018 financier en opdrachtgever was van het Herbestemmingsteam.

Interesse om het spel voor jouw casus te spelen? Neem contact op met het Herbestemmingteam. Over RESTORY is hier meer informatie te vinden.

foto: Bertus Gerssen

foto: Bertus Gerssen

foto: Bertus Gerssen

Submit a Comment