Image Image Image Image Image Image Image Image Image

28 jan

By

One Comment

Herbestemmen in gebiedstransformaties: vijf dilemma’s

28/01/2016 | By | One Comment

Op 28 januari ging het H-team op initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in gesprek met doeners en denkers in de VechtclubXL in Utrecht bij ‘The Power of hubs‘. Onderwerp van gesprek: de dilemma’s die spelen bij herbestemming in gebiedstransformaties. De vraag die op de bijeenkomst gesteld werd is hoe we in de postcrisisfase – waarin nieuwbouw opnieuw aantrekkelijk wordt – lering kunnen trekken uit de afgelopen jaren waarin herbestemming.

De middag bracht herbestemmers uit heel Nederland bij elkaar, waarvan een deel actieve herbestemmers in het DCR-netwerk (Dutch Creative Residencies). Het H-team stelde overheden marktpartijen en initiatiefnemers van herbestemming de vraag welke knelpunten volgens hen herbestemming als gebiedsopgave tegenwerken. Aan een ronde langs betrokkenen in de gemeenten Leeuwarden, Heerlen, Den Haag, Utrecht, Tilburg en Rotterdam had het H-team de volgende vijf dilemma’s overgehouden:

> Onderaan de pagina is de volledige presentatie van het H-team te vinden

1# Hoe biedt je ruimte aan de initiatieven en stuur je als gemeente toch op lange termijn ontwikkelingen?

Er is een spanningsveld tussen enerzijds het faciliteren van initiatieven en anderzijds de publieke rol van gemeenten. Dit levert onduidelijkheid op.

 

#2 Hoe kan je als overheid leegstaand m2 inzetten om gebieden te versterken zonder programma elders weg te trekken?

Met hulp van overheid getransformeerde leegstand wordt vaak onder marktprijzen verhuurd. Dit is oneerlijke concurrentie voor andere initiatieven.

 

#3 Tijdelijk programma, zit daar ook toekomst in?

Tijdelijke initiatieven leveren vaak onvoldoende op om gebouwen op te knappen en te behouden.

 

#4 Moet erfgoed voorrang krijgen bij herbestemming?

Bij een krimpende vraag naar ruimte moeten keuzes gemaakt worden, omdat er niet genoeg programma is om alle gebouwen van nieuw leven te voorzien.

 

#5 Openbare ruimte en voorzieningen ontwikkelen met of zonder markt?

Met een terugtrekkende overheid is het realiseren van kwalitatieve voorzieningen en openbare ruimte door overheden zelfs voor groeiende gemeenten onmogelijk geworden.

 

 

Download hieronder de H-team presentatie van 28 januari 2016 op ‘The Power of Hubs’: Hteam-presentatie-vijf-dilemmas-bij-gebiedstransformatie

 

Lees het complete verslag inclusief zes deelsessies, op de externe site van de bijeenkomst ‘The Power of Hubs’.

Comments

Submit a Comment