Image Image Image Image Image Image Image Image Image

H-team. foto: Patricia BorgerHet H-team is een team ervaringsdeskundigen dat dilemma’s op het gebied van herbestemming en leegstand agendeert en met betrokkenen in gesprek gaat.

De leden van het team hebben elk verschillende achtergrond en expertise.

Het H-team staat in contact met breder netwerk van professionals en heeft zo een overzicht van diverse transformatieopgaven door heel Nederland.

Interesse om deel te nemen aan H-team bijeenkomsten?

Neem dan contact met ons op!

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van de verschillende teamleden.

Gerben van Dijk

‘Het zou mooi zijn als je straks wel gék bent om nog nieuwbouw te plegen’

Gerben van Dijk werkt sinds 2016 bij Bouwstenen voor Sociaal, waar hij professionele netwerken onderhoudt en samen nieuwe oplossingen en  bestaande kennis en informatie ontwikkelt. De organisatie fungeert als wegwijzer in maatschappelijk vastgoed. Daarvoor werkte hij o.a. bij het Vastgoedjournaal, de Bouwcampus en Vernieuwing Bouw. Gerben is een fervent netwerker en voorzitter van het H-team.

Willemijn de Boer

‘Meer mensen uit andere disciplines en sectoren betrekken bij herbestemming’

Willemijn de Boer is oprichter en eigenaar van ANNA Vastgoed & Cultuur waarmee zij leegstaande gebouwen (tijdelijk) in beheer neemt en beschikbaar stelt aan startende ondernemers, de creatieve industrie en de culturele sector. Daarnaast is zij een van de oprichters van het platform Haagse Bodem, een community die herbestemming wil versnellen in Den Haag door betrokkenen bij elkaar te brengen.

Teun van den Ende

‘Niet pand voor pand, maar vanuit gedeeld beeld van de toekomst van een gebied’

Teun van den Ende is secretaris van het H-team en medewerker van het College van Rijksadviseurs (CRa). Het CRa adviseert het Rijk over omgevingskwaliteit op thema’s zoals duurzame verstedelijking, klimaatadaptatie, mobiliteit en energietransitie. Hij is oprichter van Platform VOER, opinieplatform voor erfgoed en ruimte. Vanuit zijn eigen praktijk Werkplaats Erfgoed schrijft, onderzoekt en voedt Teun het (online) debat over de transformatie van karakteristieke gebouwen, steden en landschappen.

Carolien Ligtenberg

‘Koppel de fysieke plek aan de sociale betekenis en gebruik vooral veel nieuwe technologie’

Carolien Ligtenberg is architect en oprichter van Bureau ZWIRT, dat zich richt op het herinzetten van onbenut kapitaal in de veranderende stad. Zij is lid van Team Nederlandwordtanders, het online platform voor ruimtelijke vernieuwers. Verder maakt zij deel uit van het bestuur van Refill en van de NDSM-werf en is zij trekker van het project ‘Young Innovators‘ van het CRa.

Maarten van Tuijl

‘Creatief vermogen van ontwerpers is belangrijk. Ik wil hun rol oprekken’

Maarten van Tuijl is met Tom Bergevoet oprichter van TEMP.architecture, initiatiefnemer van Panorama West, en auteur van het boek ‘De flexibele stad, oplossingen voor leegstand en krimp’. Met TEMP realiseerde hij o.a. de verbouwing van het Reddingsmuseum op Willemsoord in Den Helder en het bezoekerscentrum voor het landgoed Schovenhorst. Daarnaast is hij op uitnodiging van Stad Antwerpen Lead Expert voor het EU Urbact-netwerk sub>urban. De steden in dit netwerk werken aan concrete plannen voor de transformatie en verdichting van hun naoorlogse wijken met als doel het verhogen van de kwaliteit en verduurzaming.

Hilco van der Wal

‘We gaan wat dóen. Herbestemmen moet vanzelfsprekend worden’

Hilco van der Wal werkt als adviseur/procesmanager Ruimte en Vastgoed bij APPM Management Consultants. Dit bureau richt zich op opgaven in onze leefomgeving, met als motto ‘Nederland mooier maken’. Hilco van der Wal is initiatiefnemer van de Urbanisator, een concept om leegstand als gebiedsopgave aan te pakken vanuit het belang van de direct betrokken partijen. Verder is hij lid van het landelijke Expertteam Transformatie.

Gielijn Blom

‘Gebiedstransformatie moet uitgroeien van experiment tot business as usual’

Gielijn Blom is stedenbouwkundige. Hij werkt bij de Provincie Zuid-Holland als senior beleidsmedewerker Stedelijk Netwerk aan verstedelijkingsvraagstukken. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland waar we zuinig met onze ruimte moeten omgaan.
Gielijn zet zich in voor de schaalsprong die herbestemming en transformatie moeten maken om van experiment tot gangbare praktijk te ontwikkelen. Voorheen was Gielijn Blom projectleider van het Programma Smart Cities bij Platform 31 en stedenbouwkundige bij de gemeente Den Haag.