Image Image Image Image Image Image Image Image Image

H- Team

16 feb

By

No Comments

Cadeau: Witboek Matchmaking in de Leegstandsmarkt

16/02/2016 | By | No Comments

Gastblog door Nanda Deen van Haagse Bodem

Herbestemmen is a brand new game. Er verandert namelijk té veel in de vastgoedwereld om het oude spel op dezelfde manier te blijven spelen. Een terugtrekkende overheid, bubbels in de boekhouding, verschuivende rollen en wegvallende schakels in de keten, om maar wat te noemen. Nope, een enkele huurder die voetbalvelden aan vierkante meters tegelijk afneemt? It ain’t gonna happen anymore. Oude structuren, werkwijzen en verdienmodellen leveren niet langer het gewenste resultaat op. En ja, dan moet je dus je business opnieuw uitvinden.

Het goede nieuws is dat er inmiddels legio voorbeelden zijn van geslaagde herbestemmingen. Mislukte pogingen zijn er minstens zoveel. Waarom lukt het bij de één wel om de juiste partijen aan tafel te krijgen, om die cultuuromslag voor elkaar te krijgen? Daar heeft het herbestemmingsplatform Haagse Bodem een onderzoek(je) aan gewaagd. Doorgewinterde exploitanten en ruimdenkende vastgoedeigenaren gingen in gesprek om de succesfactoren en valkuilen te benoemen. Wat blijkt, het zit ’m vooral in zaken als: met open vizier aan tafel gaan met mensen die willen, neem de gebruikers en de toegevoegde waarde voor de omgeving als startpunt, spreek elkaars taal en tast nieuwe financieringsvormen af. De onderzoeksresultaten zijn in korte en krachtige do’s en don’ts opgetekend in een gratis Witboek Matchmaking in de Leegstandsmarkt, hieronder te downloaden.

Een andere conclusie van deze gesprekken was, dat de wil om leegstaande panden te transformeren er zeker is. (Bijna) Iedereen houdt immers van de stad. Er zijn meer dan genoeg mensen die concrete stappen willen zetten en samen willen werken aan die nieuwe, zinvolle toekomst van dat lege gebouw. Precies de reden waarom het platform Haagse Bodem ooit startte met haar activiteiten om de herbestemming in Den Haag een zetje te geven. Op de website van Haagse Bodem vind je ook de resultaten van andere bijeenkomsten. Bijvoorbeeld over het industrieterrein De Binckhorst, de Internationale Zone en over de Brede Waardebenadering voor panden.

Over Haagse Bodem
Haagse Bodem is een deeltjesversneller voor Haagse herbestemming. Een praktische community die het ontwikkelen van oplossingen voor leegstand in Den Haag stimuleert. Haagse Bodem is een onafhankelijk initiatief, opgericht door professionals met hart voor herbestemming.

Hier download je het witboek Matchmaking in de Leegstandsmarkt
Meer informatie over de activiteiten van Haagse Bodem

 

16 feb

By

No Comments

Herbestemming in tien tegeltjeswijsheden

16/02/2016 | By | No Comments

Het H-team verzamelde in de afgelopen maanden op diverse bijeenkomsten tegeltjeswijsheden over herbestemming en gebiedstransformatie. De ‘Power of Hubs’ meet-up in de VechtclubXL in Utrecht en de expertmeeting ‘van lastpak naar gewild object’ Wolvenplein Utrecht inspireerden deelnemers aan de bijeenkomst om ‘out of the box’ na te denken over herbestemmen.

Het H-team selecteerde tien spreuken als inspiratie voor iedereen die aan de transitie van steden en gebieden werkt. Wordt vervolgd!

tegeltjeswijsheid Tim van Wanroij

Tim van Wanroij

tegeltjeswijsheid Nathan Wiersma

Nathan Wiersma

tegeltjeswijsheid Maarten Meurkens

Maarten Meurkens

tegeltjeswijsheid Joep de Roo

Joep de Roo

tegeltjeswijsheid Henk Jansen

Henk Jansen

tegeltjeswijsheid Elies Koot

Elies Koot

tegeltjeswijsheid Bülent Yokus

Bülent Yokus

tegeltjeswijsheid Brian Boswijk

Brian Boswijk

tegeltjeswijsheid van anonymous_2

anonymous_2

tegeltjeswijsheid Vincent Kompier

Vincent Kompier

28 jan

By

One Comment

Herbestemmen in gebiedstransformaties: vijf dilemma’s

28/01/2016 | By | One Comment

Op 28 januari ging het H-team op initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in gesprek met doeners en denkers in de VechtclubXL in Utrecht bij ‘The Power of hubs‘. Onderwerp van gesprek: de dilemma’s die spelen bij herbestemming in gebiedstransformaties. De vraag die op de bijeenkomst gesteld werd is hoe we in de postcrisisfase – waarin nieuwbouw opnieuw aantrekkelijk wordt – lering kunnen trekken uit de afgelopen jaren waarin herbestemming.

De middag bracht herbestemmers uit heel Nederland bij elkaar, waarvan een deel actieve herbestemmers in het DCR-netwerk (Dutch Creative Residencies). Het H-team stelde overheden marktpartijen en initiatiefnemers van herbestemming de vraag welke knelpunten volgens hen herbestemming als gebiedsopgave tegenwerken. Aan een ronde langs betrokkenen in de gemeenten Leeuwarden, Heerlen, Den Haag, Utrecht, Tilburg en Rotterdam had het H-team de volgende vijf dilemma’s overgehouden:

> Onderaan de pagina is de volledige presentatie van het H-team te vinden

1# Hoe biedt je ruimte aan de initiatieven en stuur je als gemeente toch op lange termijn ontwikkelingen?

Er is een spanningsveld tussen enerzijds het faciliteren van initiatieven en anderzijds de publieke rol van gemeenten. Dit levert onduidelijkheid op.

 

#2 Hoe kan je als overheid leegstaand m2 inzetten om gebieden te versterken zonder programma elders weg te trekken?

Met hulp van overheid getransformeerde leegstand wordt vaak onder marktprijzen verhuurd. Dit is oneerlijke concurrentie voor andere initiatieven.

 

#3 Tijdelijk programma, zit daar ook toekomst in?

Tijdelijke initiatieven leveren vaak onvoldoende op om gebouwen op te knappen en te behouden.

 

#4 Moet erfgoed voorrang krijgen bij herbestemming?

Bij een krimpende vraag naar ruimte moeten keuzes gemaakt worden, omdat er niet genoeg programma is om alle gebouwen van nieuw leven te voorzien.

 

#5 Openbare ruimte en voorzieningen ontwikkelen met of zonder markt?

Met een terugtrekkende overheid is het realiseren van kwalitatieve voorzieningen en openbare ruimte door overheden zelfs voor groeiende gemeenten onmogelijk geworden.

 

 

Download hieronder de H-team presentatie van 28 januari 2016 op ‘The Power of Hubs’: Hteam-presentatie-vijf-dilemmas-bij-gebiedstransformatie

 

Lees het complete verslag inclusief zes deelsessies, op de externe site van de bijeenkomst ‘The Power of Hubs’.

19 jan

By

No Comments

Bouw 3.0 – de praktijk van nu voor de bouw van morgen

19/01/2016 | By | No Comments

In veel steden liggen terreinen te wachten op herontwikkeling: bedrijventerreinen, gebouwen en gebieden langs het spoor, oude industriële complexen of gebouwen met een voormalig maatschappelijke functie zoals gevangenissen. Maar de vraag op menig gemeentehuis is hoe een succesvolle herbestemming gestart kan worden of dat toch maar gekozen moet worden voor nieuwbouw.

Tegelijkertijd zijn er in het land legio voorbeelden van herbestemmingen die hun meerwaarde bewezen hebben voor het gebouw en het gebied. Herbestemmingen waar steden zich zelfs graag mee profileren: Strijp-S in Eindhoven of De Hallen in Amsterdam bijvoorbeeld. De vraag die op de bijeenkomst centraal staat is hoe we in de postcrisisfase – waar nieuwbouw opnieuw aantrekkelijk wordt – lering kunnen trekken uit de afgelopen jaren waarin herbestemming centraal stond.

De Besturing. Binckhorst, Den Haag

De Besturing, een ‘hub’ die volop in transitie is. Locatie: De Binckhorst, Den Haag


Tijdens de meet-up ‘The Power of Hubs‘ op 28 januari* vertellen de drijvende krachten achter Nederlandse iconen als Strijp-S, Volkskrantgebouw en Westergasfabriek over de valkuilen en resultaten op weg naar een nieuwe bestemming. Ook een nieuwere generatie plekken die nog volop in transitie zijn, zoals Marineterrein Amsterdam, Kromhouthal, De Besturing en CeeCee Community, komen aan bod. Daartegenover staan gemeenten die voor grote herontwikkelingsopgaven staan zoals Heerlen, Tilburg, Almelo, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leeuwarden. Het gesprek wordt verder gevoed door het H(erbestemmings)-team dat de dilemma’s in beeld brengt die spelen in gebiedstransformaties en rijksbouwmeester Floris Alkemade die onlangs opriep tot meer lef om de bestaande leegstand krachtig aan te pakken.

In deelsessies zullen doeners en denkers zich buigen over zes prangende thema’s:

  • Hoe houd je koers zonder vastomlijnd eindbeeld?
  • Hoe regel je collectief eigendom en professionaliseer je de organisatie?
  • Hoe maak je van een hub een economische motor?
  • Hoe regel je wonen op ongewone plaatsen?
  • Hoe versterken top-down en bottom-up elkaar?
  • Hoe maken we regels passend?

Deelnemers gaan naar huis met concrete handvatten en aanbevelingen voor gebiedstransities in een snel veranderende wereld. Een aanpak waarin de lessen uit het verleden geïncorporeerd worden in de praktijk van morgen: Bouw 3.0.

The Power of Hubs is een meet-up over herbestemmen en gebiedstransformatie en vindt plaats op 28 januari 2016 in de Vechtclub XL in Utrecht. Het is een initiatief van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Dutch Creative Residency Network (DCR) organiseert de bijeenkomst in samenwerking met het H-team en met medewerking van het Expertteam Transformatie.

* De bijeenkomst is inmiddels volgeboekt, aanmelden heeft dus geen zin meer. Voor meer informatie over de bijeenkomst, neem contact op met het H-team.