Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Het H-team wil dat herbestemming een integraal onderdeel wordt van het beleid en de activiteiten van alle betrokkenen in het herbestemmingsvraagstuk. Wij willen alle partijen inspireren, kennisuitwisseling faciliteren en meedenken met ideeën die de opgave van herbestemming vooruit helpen.

Het H-team is een proactieve groep zelfstandige professionals die elk vanuit hun eigen expertise de leefomgeving in Nederland duurzamer wil maken door kwalitatieve herbestemming te stimuleren. Wij zien herbestemming als oplossing voor maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

Leren van de Gentse aanpak: hoe steun je tijdelijk initiatief?

Hoe behoud je de lokale kracht in processen van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? Met deze vraag ging het H-team op 5 september op onderzoek uit in Gent. Daar barst het namelijk van de tijdelijke initiatieven van lokale partijen waarmee gebieden in de stad op de kaart worden gezet. Teun van den Ende schreef een blog over dit werkbezoek.

Lees verder…

Wie is Gielijn Blom?

Gielijn Blom maakt sinds een jaar onderdeel uit van het H-team. Als stedenbouwkundige bij de Provincie Zuid-Holland houdt hij zich bezig met het verstedelijkingsvraagstuk van de dichtstbevolkte provincie van het land. Wat is zijn expertise met betrekking tot herbestemming? En wat is zijn rol binnen het H-team? Een korte kennismaking met het nieuwste H-teamlid.

Lees verder…

De Provada-split

Op de jaarlijkse vastgoedbeurs PROVADA voerde het H-team een intiem gesprek met enkele professionals uit de bouwpraktijk. Op de beurs werd duidelijk dat de vastgoedmarkt weer aantrekt. Daardoor lijkt zich een tweedeling af te tekenen. Waar de één het rendement puur financieel afmeet, redeneert de ander in het algemeen belang voor de samenleving op lange termijn.

Lees de blog