Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Het H-team wil dat herbestemming een integraal onderdeel wordt van het beleid en de activiteiten van alle betrokkenen in het herbestemmingsvraagstuk. Wij willen alle partijen inspireren, kennisuitwisseling faciliteren en meedenken met ideeën die de opgave van herbestemming vooruit helpen.

Het H-team is een proactieve groep zelfstandige professionals die elk vanuit hun eigen expertise de leefomgeving in Nederland duurzamer wil maken door kwalitatieve herbestemming te stimuleren. Wij zien herbestemming als oplossing voor maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

Van leegstand naar maatschappelijke doelen

Het H-team droeg bij aan de Week van Het Lege Gebouw (WvhLG) door het coachen van studententeams en het jureren van hun plannen. Een reflectie op deze vijfdaagse pressure cooker die dit jaar plaatsvond in het Officierscasino in Soesterberg.

Lees verder…

Aan tafel met het H-team op de Provada

Twee H-teamleden organiseren tafelsessies over urgente herbestemmingsopgaven op de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada. Op 1 juni verzorgen Carolien Ligtenberg en Hilco van der Wal allebei een sessie van een halfuur waarbij vijf deelnemers kunnen aanschuiven om in discussie te gaan over onderstaande thema’s.

Lees verder…

Who Cares: wijken toekomstbestendig maken

Who Cares, de ontwerpprijs voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in wijken leverde 174 inzendingen op. Hieruit zijn twintig inzendingen geselecteerd die in de volgende ronde worden uitgewerkt. H-teamlid Maarten van Tuijl is met zijn buro temp.architecture en Jasper Klapwijk van bureau Kantelingen één van de winnaars met hun inzending voor de transformatie van Almere Haven.

Lees verder…