Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Het is tijd fysieke en mentale grenzen te overschrijden en belemmeringen weg te nemen door herbestemming. Niet het bestaan en het bezit van een gebouw vertegenwoordigen een waarde: het is vooral het gebruik dat de waarde geeft. Dat biedt kansen voor herbestemming.

Het H-team is een team ervaringsdeskundigen dat dilemma’s op het gebied van herbestemming en leegstand agendeert en met betrokkenen in gesprek gaat. Wij werken onder het motto ‘Over de Grens’ aan de hand van zeven stellingen.

Een 21e-eeuws Vondelpark in Groningen

De woningmarkt in Groningen vertoont net als Amsterdam en Utrecht tekenen van oververhitting. Op welke manier kan de stad het succesvolle beleid van de compacte stad updaten en tegelijk inspelen op de groeiende bevolking en de ontwikkelende kenniseconomie? Een reflectie op een werkbezoek van het H-team aan deze stad.

Lees verder…

Gezocht: maatschappelijk vastgoed als ontwerp- en ontwikkelopgave

Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie heeft De Wijkplaats geselecteerd om een voorstel uit te werken waarbij overtollig maatschappelijk vastgoed wordt benaderd als creatieve ontwerp- en ontwikkelopgave. Het H-team ondersteunt dit initiatief, en is op zoek naar casussen. Het voorstel moet vóór 1 november 2016 zijn uitgewerkt.

Lees verder…

Beter binnenstedelijke ontwikkeling dan weilanden volbouwen

Lege gebouwen en plekken in de stad kunnen een grotere rol spelen voor de opgaven van steden. Hoe kunnen kansen beter worden benut? Deze vraag stond centraal in de eerste werksessie van het H-team met het College van Rijksadviseurs (CRa). “Gemeenten hebben een belangrijke rol. Het gaat er om de beste weg te kiezen in plaats van de gemakkelijkste.” Een interview met H-teamlid Hilco van der Wal over deze werksessie.

Lees verder…